05-06-2020

OCD æresmedlem Henrik Petersen er død. Henrik grundlagde Optimistclass Denmark i 1995 sammen med Jens Laugesen, Villy Hansen og Hans Peter Bak. Vi takker for firkløverets storartede indsats med grundlæggelsen og drift af klasseforeningen i sine første år, uden ildsjæle som Henrik, ville der ikke være nogen klasseforening til at koordinere optimistsejlernes interesser til ranglistestævner og planlægning af deltagelse til internationale mesterskaber.

24-05-2020

Invitationsliste for tilmelding til de 2 regionale stævner den 13-14 juni 2020

23-05-2020

Seedingliste EM og VM udtagelse 2020

Som meddelt den 19. Maj 2020, er stævne- og udtagelseskonceptet til IODA  EM og VM ændret for 2020.

Tilmelding til de 2 regionale stævner den 13-14 Juni 2020 vil være begrænset.

Sejlere vil blive inviteret efter deres placering på nedenstående seedingliste. Optimist Class Denmark har i seedinglisten ikke kun udelukket sejlere med årgang 2004, men også sejlere, som ikke længere er aktive i klassen hhv. som har givet udtryk for at de ikke ønsker at deltage i udtagelsen.

Inden der åbnes for tilmeldingen til disse stævner, ønsker vi tilbagemelding fra sejlere, der:

  1. er listet på Efterårsranglisten 2019 (version 2-11-2019)
  2. er årgang 2005 eller yngre
  3. ikke er listet på seedinglisten til EM og VM udtagelse 2020 (version 1.0 23-05-2020)
  4. ønsker at deltage i stævner vedr. EM og VM udtagelse 2020

Tilbagemelding sker ved mail til bestyrelsen@ocd.dk senest den 24-05-2020 kl 20.00, hvorefter Bestyrelsen vil udgive den endelige seedingliste og oplyse hvilke sejlere der må tilmelde sig til et (1) af følgende 2 stævner den 13-14 Juni 2020:

Øst:      Hellerup/Skovshoved Sejlklub

Vest:    Fåborg Sejlklub

Bestyrelsen forbeholder sig ret til fejl og mangler ved beregningen og udgivelsen af seedinglisten inden den endelige version foreligger.

Hvormange og hvilke sejlere, der må tilmelde sig til et (1) af de ovenfor anførte stævner, vil fremgå i et af de næste opslag.

En sejler, der er anført på den endelige version af seedinglisten er ikke garanteret berettigelse til til melding og deltagelse til et (1) af de ovenfor anførte stævner.

Bestyrelsen forbeholder sig retten uden varsel til op- og nedskalering af antallet af sejlere der må tilmelde sig til et (1) af de ovenfor anførte stævner.

Af indbydelsen til de ovenfor anførte stævner vil der fremgå, at arrangøren forbyder støttepersoner i at opholde sig i et område tættere end 1 sømil fra baneområdet medmindre de befinder sig på land.

Til de ovennævnte stævner vil et maximum af fire (4) trænere blive godkendt.  Anmodningen om godkendelse hviler alene hos Optimist Class Denmark. Interesserede trænere bedes sendes en anmodning om godkendelse til bestyrelsen@ocd.dk med information om hvilken sejlklub de repræsenterer samt hvilke sejlere de er træner for. Trænere, der er i familie med den eller flere deltagere i de ovennævnte stævner, bliver ikke tilgodeset.

 

 

 

NY DATO FOR UDM

5. Februar 2020 DS har flyttet Dato for UDM pga SailGP – vi ændrer hermed efterårsranglisten som følger: I HHT. STATUTTERNES PUNKT 3 FOR BEREGNING AF RANGLISTER OG UDTAGELSE TIL