11-09-2021

Statutter for udtagelse til JNOM, EM, Hold-EM og VM er opdateret per 11-09-21

20-02-2021

Statutter for udtagelse til JNOM, EM, Hold-EM og VM er opdateret per 20-02-21

20-02-2021

Husk indbetaling af kontingent per. 01-03-2021

Nyt fra Optimist Class Denmark omkring udtagelse til NM, EM og VM i 2020

15. Januar 2020 I HHT. STATUTTERNES PUNKT 3 FOR BEREGNING AF RANGLISTER OG UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE MESTERSKABER MEDDELES HERMED HVILKE STÆVNER DER INDGÅR I FORÅRS- OG EFTERÅRSRANGLISTEN i 2020: 3.1