Archive

Præcisering af statutter vedrørende godtgørelse ifm. konfirmation

På baggrund af henvendelse til Optimist Class Denmarks bestyrelse vedrørend tolkning og præcisering af statutterne vedrørende ranglistestævner, og specifikt reglerne omkring godtgørelse ifm. Konfirmation, har behandlet henvendelsen, og nået til