HVORFOR BLIVE MEDLEM AF OCD?

OCD er en klasseorganisation under Dansk Sejlunion, som faciliterer aktiviteter for optimist-sejlads i Danmark. Der henvises i øvrigt til OCD’s vedtægter §2 (formål).

Som sejler er det naturligt/oplagt at støtte sin klasseorganisation – som optimistsejler altså OCD 😉