INTERNATIONALE MESTERSKABER

OCD (Optimist Class Denmark) har til opgave at arrangere udtagelses-sejladser til de internationale mesterskaber, som IODA (International Optimist Dinghy Association) arrangerer hvert år. Der udtages 5 sejlere til Verdensmesterskaberne (VM), 7 sejlere til Europamesterskaberne (EM) og 20 piger plus 20 drenge til de Nordiske Mesterskaber (JNOM).

Der er desværre ikke ressourser til at yde tilskud til disse mesterskaber. Derfor er det familierne til de udtagne sejlere, som betaler alle omkostninger forbundet med de internationale mesterskaber.

De udtagne sejlere opgøres efter 3 udtagelsessejladser i foråret (sommerranglisten), som afgør, hvem der skal med til VM, EM og NM.
Vinterranglisten dannes på baggrund af TORM JDM to udtagelsesstævner. Vinterranglisten bruges blandt andet, når der skal vælges sejlere til special indbudte stævner.

Hvis du har spørgsmål til, hvordan det hele opgøres eller andre detaljer, så skriv til bestyrelsen@ocd.dk – så skal vi forsøge at forklare.

Med sejlerhilsen

Bestyrelsen for OCD – Optimist Class Denmark