MEDLEMSKABER

Ønsker du medlemskab af OCDK, bedes du sende en mail til bestyrelsen@ocd.dk med oplysning om:

Sejlerens navn

Fødselsår

Sejlklub

Kontaktmail far og/eller mor

Kontaktmobil far og/eller mor

Medlemskab (Optimus/Maximus)

Optimus-medlemmer er typisk nye sejlere, B-sejlere og A-sejlere, som ikke ønsker at sejle ranglistestævner (DKK 250)

Maximus-medlemmer er typisk A-sejlere, som sejler ranglistestævner og som ønsker at være med på OCDK’s rangliste for at kunne blive udtaget til de internationale mesterskaber (DKK 500). Søskende til Maximus-medlemmer kan blive Maximus-medlem til søskendepris (DKK 250)

Beløbet for årligt medlemskab (kalenderår) skal indbetales til OCDK’s konto i Danske Bank reg.nr. 1551 konto 16582018 senest 1. Marts