STATUTTER FOR BEREGNING AF RANGLISTER OG UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE MESTERSKABER

Disse statutter omfatter beregning af forskellige ranglister, ranglisteserier, samt omfatter kriterier der gælder for nominering og udtagelse af sejlere til IODA EM, VM, Hold-EM samt JNOM  og andre internationale stævner, hvor OCDK har til opgave at nominere sejlere til at deltage.

22. Marts 2020

BESTYRELSEN NESLUTTER ÆNDRING AF PUNKT 3 RANGLISTER UNDER STATUTTER FOR BEREGNING AF RANGLISYER OG UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE MESTERSKABER.

15. Januar 2020

I HHT. STATUTTERNES PUNKT 3 FOR BEREGNING AF RANGLISTER OG UDTAGELSE TIL INTERNATIONALE MESTERSKABER MEDDELES HERMED HVILKE STÆVNER DER INDGÅR I FORÅRS- OG EFTERÅRSRANGLISTEN i 2020:

3.1 Forårsranglisten

23.-24. Maj => Udtagelse 1 – Hellerup Sejlklub (tba)

30.-31. maj => Udtagelse 2 – Kerteminde Sejlklub (Sailxtreme)

UDTAGELSEN TIL NM, EM OG VM BASERER I 2020 UDELUKKENDE PÅ FORÅRSRANGLISTEN

3.2 Efterårsranglisten

26.-27. sept. => Skælskør Amatør-Sejlklub (Harboe Cup)

12.-13. sept. => Skærbæk Bådeklub/Fredericia Sejlklub(Ungdoms DM)