Varsel/indkaldelse til Optimist Class Denmarks årlige generalforsamling

Varsel/indkaldelse til Optimist Class Denmarks årlige generalforsamling

Til alle medlemmer af Optimist Class Denmark,

 

Du/I inviteres hermed til OCDK’s årlige ordinære generalforsamling, som afholdes lørdag den 14. september kl. 17:00 (forventet slut kl. 19:00) på Horsens Havn (lokale oplyses senere).

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen (forslag skal være modtaget senest lørdag d. 31. August 2019).

Stemmeret til generalforsamlingen forudsætter, at kontingentet for indeværende år er registreret på OCD’s konto i Danske Bank 1551-0006582018 inden generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af referent
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning for 2018/2019
 4. Årsregnskab 2018
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingenter
 6. Valg af formand
 7. Valg af kasserer
 8. Valg af øvrig bestyrelse samt to suppleanter
 9. Valg af to revisorer samt en revisorsuppleant
 10. Indkomne forslag
 11. Eventuelt

Hvis du ønsker at opstille til bestyrelsen og/eller har spørgsmål eller kommentarer i øvrigt, så skriv meget gerne til bestyrelsen@ocd.dk.

Vel mødt!

Next Generalforsamling 2019: Dagsorden, oversigt over valg til bestyrelsen og stillede forslag