Logo_mindre

Grejliste

Grejlisten er din dokumentation for at du benytter det samme “grej” på din jolle, under et helt stævne. samtidigt er dokumenteres her også omkring lovpligtig forsikring, samt et gyldigt klassebevis. 

Oftest er man OK dækket over sin indboforsikring, til nationale stævner, men mange internationale stævner, kræver en samlet dækningssum der overstiger en normal indboforsikring. 

Klassebevis  er din jolles “nummerplade” 

Er det væk, kan du finde det her: 

https://www.websejler.dk/da/sogbaade

Er det ikke her, kan det bestilles her: 

https://dansksejlunion.dk/kapsejlads/kapsejladslicens-maalebreve-og-klassebeviser/joller