RANGLISTER

2019

Deltagerne kan senest 48 timer efter offentliggørelsen af en rangliste komme med indsigelser over resultatet af ranglisten til OCD’s formand – (bestyrelsen@ocd.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages indsigelser. OCD’s ranglisteberegner og bestyrelse er i fællesskab ansvarlige for, at indsigelser behandles hurtigst muligt efter de 48 timers indsigelsesfrist. Resultatet er herefter endeligt.”

Endelig sommerrangliste 2020 efter landsdækkende udtagelsesstævne i Kerteminde (nu endelig efter behandling af indsigelser per 24/06/2020:

Endelig efterårsrangliste efter 2. ranglistestævne (Harboe Cup) i Skælskør:

Endelig U12 efterårsrangliste efter 2. ranglistestævne  (Harboe Cup) i Skælskør:

Endelig sommerrangliste 2019 efter 3. ranglistestævne i Kerteminde:

2018

Endelig efterårsrangliste efter 3. ranglistestævne (Harboe Cup) i Skælskør:

Endelig sommerrangliste 2018 efter 3. ranglistestævne i Aarhus: