RANGLISTER

RANGLISTER

2017

Rangliste efter 3 dages sejlads i Kerteminde.

Jævnfør paragraf 4.6 i “Statut for beregning af ranglister” kan “Deltagerne ….. senest 48 timer efter offentliggørelsen af en rangliste komme med indsigelser over resultatet af ranglisten til OCD’s formand – (bestyrelsen@ocd.dk). Efter dette tidspunkt kan der ikke foretages indsigelser. OCD’s ranglisteberegner og bestyrelse er i fællesskab ansvarlige for, at indsigelser behandles hurtigst muligt efter de 48 timers indsigelsesfrist. Resultatet er herefter endeligt.”

2011

Mangler